Articles

1. Verdön İ., Ersen A., 2009. “Aksaray, Pertevniyal Valide Sultan Camii: Doğal taş cephelerin konservasyon projelerinin hazırlanması ve yapılan uygulamalar”, Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, Sayı 3, sf.3-21, İstanbul.

2.Verdön İ., Ersen A., 2009. “Botter Apartmanı Cephesi Konservasyon Projesi”, Kagir YapılardaKoruma ve Onarım Seminer Bildiri Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB, İstanbul.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: